کارگاه آموزش پرسیس آرت

کارگاه آموزش پرسیس آرت


گزارش کارگاه هنر و خلاقیت: کارگاه آشنایی کودکان با دست بافت های سنتی

گروه گردشگری پرسیس در راستای اهداف خود و با توجه به اهمیت آگاه سازی افراد جامعه، به ویژه گروه­های مدرسه و دانشگاهی نسبت به میراث فرهنگی و هنرهای سنتی، کارگاه آموزشی گردشگری تجربه محور با محوریت هنرهای سنتی به ویژه دست بافت ها به منظور آشنایی گروه های سنی کودکان با میراث کهن ایران، در روز دوشنبه مورخ 22 اسفندماه 1394 در دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان برگزار نمود. شرح کامل برگزاری کارگاه به صورت ذیل می باشد.

کارگاه در ساعت 15، مورخ22/12/1394 در دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان آغاز گردید. ابتدا رئیس دانشکده صنایع دستی، در طی مراسمی غیر رسمی و دوستانه کودکان و والدین با رشته های هنری دانشکده و خانه های تاریخی حکیم آشنا نمود همچنین در تور بازدید از خانه های تاریخی حکیم آنها را همراهی نمود.

در این کارگاه آموزش اولیه در مورد دست بافت ها و نحوه بافت توسط عضو هیئت علمی گروه فرش دانشگاه هنر اصفهان صورت گرفت. در ادامه چند تن از کارشناسان رشته فرش گرایش بافت و طراحی، در حین برگزاری کارگاه و انجام بافت، کودکان را همراهی نمودند.

سپس فرایند مراحل بافت توسط استاد مربوطه به زبان ساده و مطابق با درک کودکان توضیح داده شد. در حین انجام بافت توسط کودکان، والدین آنها نیز در فرایند بافت مشارکت و تعامل داشتند. در انتها پس از اتمام کارگاه، کودکان با محصولی که خود خلق نمودند عکس گرفتند. سپس ، نظرات و پیشنهادات والدین به منظور بهبود و پیشرفت کارگاه آموزشی برای دوره های آتی  مورد پرسش قرار گرفت.