رویداد در لغت به معنای رخداد و ماجرا است و در معنای تخصصی، موقعیتی است که برای برنامه¬ریزی شده و با اهداف و موضوعات مختلف برگزار می¬گردد. رویداد به لحاظ موضوع و هدف می¬تواند هنری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی، آموزشی، تبلیغاتی و یا ترویجی باشد.
شرکت پرسیس آرت، با بهره¬گیری از نیروی انسانی با تجربه در حوزه صنایع خلاق، آماده برگزاری رویدادهای داخلی و خارجی شامل کنفرانس، سمینار، ورکشاپ آموزشی، جشنواره، رویدادهای معرفی محصول و نمایشگاه¬ها می¬باشد. برگزاری رویداد منجر به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم صاحبان صنایع و تولیدکنندگان با مشاوران، پژوهشگران و مشتریان می¬شود و کمک شایانی به اهداف برگزاری رویداد می¬نماید. همچنین در حوزه کارآفرینی، گروه هنری پرسیس آرت آماده برگزاری رویدادهای ترویجی کارآفرینی از جمله اردوها، تورهای کارآفرینی، باشگاه¬های کارآفرینی، کارگاه¬های آموزشی تخصصی کارآفرینی و نظایر آن می¬باشد. در ادامه، گزارش مختصری از رویدادهای برگزار شده توسط گروه پرسیس ارائه شده است.