رویداد پرسیس

رویداد پرسیس


گروه هنری پرسیس در راستای اهداف خود و به منظور آگاه سازی افراد جامعه به ویژه گروه آموزشی اقتصاد آموزش و پرورش استان اصفهان، با مباحث بازاریابی هنر و صنایع دستی، همچنین مزایای اقتصادی آن، در فروردین 1394، نمایشگاه صنایع دستی در مرکز تحقیقات معلمان اصفهان برگزار نمود. قبل از بازدید جناب آقای دکتر زاهد شفیعی (استادیار دانشگاه هنر اصفهان) در باب مقدمه ای بر وضعیت صنایع دستی سخنرانی نمودند. پس از آن استاد قشقایی (استاد نمونه صنایع دستی و عضو هیئت علمی دانشگاه هنرکاشان) در خصوص هنر نمدورزی به ایراد سخن پرداختند.

در انتها معلمان بازدیدی از نمایشگاه صنایع دستی( محصولات میناکاری، نمدورزی، سفال و…) به نمایش درآمده در مرکز داشتند.